• Bảo Hiểm Miễn Thu Phí

Bảo Hiểm Miễn Thu Phí

Bảo Hiểm Miễn Thu Phí

Giúp hợp đồng bảo hiểm của bạn vẫn duy trì mà không cần phải đóng phí, đồng thời cung cấp một khoản hỗ trợ tài chính giúp người thân vượt qua khó khăn trước những rủi ro bất ngờ.

AIA Việt Nam ra mắt sản phẩm bảo hiểm kết hợp chương trình sống khỏe |  baotintuc.vn

1. Quyền lợi Miễn thu phí
Trong trường hợp Người được bảo hiểm của sản phẩm bổ sung này bị tử vong hoặc Tàn tật toàn bộ và vĩnh viễn, AIA Việt Nam sẽ cung cấp các quyền lợi Miễn thu phí như sau:
• Đối với hợp đồng bảo hiểm có sản phẩm chính là sản phẩm truyền thống, AIA Việt Nam sẽ miễn phí bảo hiểm năm của cả sản phẩm bảo hiểm chính và các sản phẩm bổ sung khác đã ký kết trong cùng hợp đồng bảo hiểm (nếu có).
• Đối với hợp đồng bảo hiểm có sản phẩm chính là sản phẩm bảo hiểm Liên kết chung (các phiên bản sản phẩm An Phúc Trọn Đời), AIA Việt Nam sẽ thay khách hàng đóng Phí bảo hiểm tối thiểu năm của sản phẩm bảo hiểm chính và miễn phí bảo hiểm năm của các sản phẩm bổ sung khác đã ký kết trong cùng hợp đồng bảo hiểm (nếu có).
2. Quyền lợi Hỗ trợ tài chính
Bên cạnh quyền lợi Miễn thu phí, AIA sẽ chi trả thêm 200% Số tiền bảo hiểm của sản phẩm bổ sung này. Đây là một khoản hỗ trợ tài chính cho những người thân vượt qua giai đoạn khó khăn tạm thời.
NEST BY AIA Tuyển Dụng - CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP
0939683075
0939683075